O systému KNX


KNX obecně je systém pro řízení budov. Pomocí tzv. sběrnice (nízkonapěťové kabelové propoje) společne komunikují jednotlivé přístroje a připojená zařízení, která si tak mezi sebou podle předem specifikovaných pravidel předávají informace, tzv. telegramy. V každém takovém telegramu si jednotliví „účastníci“ (tedy přístroje) předávají informace zejména o tom, jakou aktivitu je potřeba provést a v jakém stavu se daný přístroj nachází.

Pro příklad – po stisknutí tlačítka (snímač tak po zmíněné sběrnici putuje telegram k elektronickému spínači (aktor) který na stisknutí tlačítka reaguje definovaným způsobem (zapne světlo).
Že to zní příliš složitě ačkoliv stejnou službu plnohodnotně nahradí konvenční řešení spínače napojeného přímo na světlo? Pokud si představíme, že doplníme na sběrnici (tedy napojíme „kamkoliv“ kde máme nízkonapětové komunikační propoje KNX) navíc snímač přítomnosti (přístroj, který rozpozná že je v místnosti přítomna osoba a to i bez nutného mávání rukama nad hlavou, jak jsme zvyklí u běžných pohybových senzorů), lze kombinovat ovládání světla v návaznosti na přítomnost osoby v místnosti.
Pokud místo spínacího „aktoru“, který pouze spíná a rozepíná kontakt, použijeme stmívací aktor, můžeme v návaznosti na přítomnost osoby v místnosti a na základe intenzity světla zcela automaticky regulovat osvětlení, a to na intenzitu kterou si sami zvolíte. Tím se již projevuje jedna z nejzajímavějších výhod systémové instalace = úspory energií.

Některé příklady řešení můžete naleznout zde.